| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

За информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде

Ценовник конзуларних услуга
Амбасаде Републике Србије у  Канбери
Конзуларно правна радња / услуга
 

                                                                                                                                                             04.06.2013. године 

1. ИЗДАВАЊЕ (Биометријска путна исправа) ПАСОША 90.00 АУД
2. ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА – пасавана за повратак у РС 68.00 АУД
3. ОГЛАШАВАЊЕ ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ У СЛ. ГЛАСНИКУ РС 43.00 АУД
4. РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ 91.00 АУД
5. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА, УВЕРЕЊА, РЕШЕЊА на основу чл.161. и162. ЗУПА 53.00 АУД
6. ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ ЗА ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА У СРБИЈУ 53.00 АУД
7. ЦАРИНСКА ПОТВРДА 208.00 АУД
   
8. САСТАВЉАЊЕ И ОВЕРА ПУНОМОЋЈА  У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ 97.00 АУД
9. ОВЕРА ПОТПИСА СТРАНКЕ НА ПУНОМОЋЈУ - ИЗЈАВИ   65.00 АУД
                                                                                 - сваки следећи потпис  38.00 АУД
                                                                                 - други примерак 32.00 АУД
                                                                                 - сваки следећи примерак 18.00 АУД
10. ОВЕРА КОПИЈЕ ОРИГИНАЛНОГ ДОКУМЕНТА   43.00 АУД
11. ПРЕВОД САЧИЊЕН И ОВЕРЕН У ДКП       - (А4 формат до 100 речи)  83.00 АУД
12. ОВЕРА ПРЕВОДА КОЈИ ЈЕ САЧИНИО „НААТИ“ ПРЕВОДИЛАЦ 35.00 АУД
                                                                                - преко 100 речи (по речи) + 0.10 АУД
13. САСТАВЉАЊЕ ЗАПИСНИКА О НАСЛЕДНИЧКОЈ ИЗЈАВИ  80.00 АУД
14. ПОПУЊАВАЊЕ ФОРМУЛАРА У ИМЕ И ЗА РАЧУН СТРАНКЕ  55.00 АУД
   
15.  САСТАВЉАЊЕ ТЕСТАМЕНТА У ДКП 287.00 АУД
16.  САСТАВЉАЊЕ ТЕСТАМЕНТА ВАН ДКП 389.00 АУД +ст
17.  САСТАВЉАЊЕ АКТА О ОПОЗИВУ ТЕСТАМЕНТА 188.00 АУД
18. САСТАВЉАЊЕ ДОПУНЕ ТЕСТАМЕНТА  248.00 АУД
19. САСТАВЉАЊЕ УГОВОРА У ДКП *                     - први примерак  325.00 АУД
Овера додатних примерака – Т.Б. 6                      - други примерак 32.00 АУД
                                                                           - сваки следећи примерак 18.00 АУД
* НАПОМЕНА: потписи странака на Уговорима о промету непокретности  
                   не могу  се оверавати у ДКП већ искључиво у Суду места где   
                   се непокретност налази.  
   
20. ПРИЈАВА НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА У МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ РС 22.00 АУД
21. УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА  132.00 АУД
22. ПРОВЕРА ДРЖАВЉАНСКОГ СТАТУСА  79.00 АУД
23. ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА   763.00 АУД
24.  ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО 371.00 АУД
25.  ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ЛИЦА КОЈА СУ ИМАЛА СТАТУС ИЗБЕГЛИЦА 130.00 АУД
   
26. ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ПО ЗАХТЕВУ СТРАНАКА ОД СЛУЖБИ ИЗ РС 79.00 АУД
27. ВИЗЕ   
                           - “А, Б, Ц” ВИЗЕ (ТРАНЗИТНЕ И ТУРИСТИЧКЕ) 103.00 АУД
                           - “Д”  ВИЗА (ВИЗА ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК) 53.00 АУД
   

Наведене цене конзуларних услуга Амбасадe Р.Србије у Канбери прописане су Законом о
изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ЗОРАТ (“Сл.
Гласник РС” бр.43/03,51/04,53/04, 42/05,61/05, 101/05,42/06,47/07,54/08,5/09 и 54/09) и
Правилником Министарства спољних послова РС о врстама посебних услуга ДКП,
бр 5/7199-3/2010 од 28.децембра 2010.године и бр. 5/4815/2011-22 од 31,05,2013,г., и изражене су у  аустралијским  доларима.
НАПОМЕНА: За држављане трећих земаља (Црна Гора, БИХ, Македонија, Хрватска, за
употребу у тим земљама) цене конзуларних услуга се увећавају за 100 % сходно Тар.бр. 24,
одељак Б-Конзуларне таксе ЗОРАТ-а.
 

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари