| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

Аустралија, Фиџи, Вануату и Самоa су потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961, што значи да јавна документа издата у једној од ових земаља за употребу у Србији и обратно могу бити оверена печатом „Apostille“. ”Apostille” је потврда којом се, сходно Хашкој конвенцији о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961, уместо легализације јавних исправа у међународном правном саобраћају, потврђује веродостојност потписа, својство потписника јавне исправе и истинитост печата или жига којим је исправа снабдевена. Документ оверен овим штамбиљем ослобођен је било какве даље овере и подобан је за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције. 
Овера печатом “”Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа, што значи да се не може извршити у Амбасади.
Папуа Нова Гвинеја није чланица Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправе из 1961, што значи да јавне исправе издата у овој земљи за употребу у Србији и обратно треба да буду прописно легализоване. Амбасада Републике Србије надоверава потпис и печат овлашћеног службеника њиховог надлежног органа. Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверава се у дипломатском представништву ове земље, односно у Амбасади Републике Србије (ово друго једино у случају да то прихвата земља у којој ће се употребити српска јавна документа, што странка претходно треба да провери).
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари