| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визни режим

Пре пута прочитајте ОВДЕ о општим условима о уласку у Републику Србију.

Држављанима Аустралије није потребна виза за улазак у Републику Србију за боравак до 90 дана.

Носиоцима аустралијске путне исправе за странце (Permit to Re-enter, Aliens Passport, Refugee Travel Document) потребна је виза за улазак у Србију.

Уколико немате аустралијски пасош, молимо да проверите ОВДЕ да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију. 

Захтев за издавање визе се може поднети најраније 3 (три) месеца пре планираног датума путовања, a најкасније 4 (четири) недеље пре планираног путовања.

Врсте виза које издају дипломатско-конзуларна представништва:
1) Виза за краћи боравак (виза Ц);
2) Виза за дужи боравак (виза Д).

ВИЗА Ц - Транзит и краћи боравак до 90 дана
Виза Ц издаје се за транзит и краћи боравак до 90 дана у периоду од 180 дана, за туристичку, приватну или пословну посету у Р. Србији.

ВИЗА Д - Дужи боравак од 90 до 180 дана
Виза Д издаје се за боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана. Странац коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка прибавља визу за дужи боравак. Уз захтев за ову врсту визе потребно је поднети и релевантну документацију која подржава захтев за визу Д.

On-line апликације за издавање виза Д-за запошљавање

У Републици Србији почела је примена on-line апликације за издавање виза Д-за запошљавање. Bиза Д омогућава улазак у Републику Србију и боравак између 90 и 180 дана. Такође омогућава регулисање привременог боравка у Србији.

Ако сте сигурни да испуњавате услове за визу Д – за запошљавање и имате све потребне документе, можете поднети захтев електронским путем, на следећем линку: https://econsulate.gov.rs/

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. важећи пасош (паcош мора бити важећи најмање три месеца након намераваног датума одласка из Републике Србије, садржати најмање две узастопне празне странице и бити издат у последњих 10 година);
 2. позивно писмо, доказ о транзиту или разлозима за дужи боравак:
  • за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије;
  • за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији;
  • за туристичку посету – потврда туристичке агенције о плаћеном аранжману;
  • за транзит – поседовање визе државе у коју се улази после транзита кроз Србију, а уколико виза за ту државу није потребна, неопходно је пружити други доказ о сврси путовања у дату земљу;
  • за дужи боравак (виза Д) - доказ о запошљавању, школовању, спајању породице, обављању верске службе, лечењу или власништву над непокрености.
 3. попуњен образац захтева за визу – (PDF);
 4. фотографија (димензија 3.5 х 4.5 цм);
 5. доказ о боравку у Аустралији (дозвола боравка, радне дозволе, студентске визе).
 6. резервација повратне карте или итинирер (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);
 7. доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији;
 8. здравствено осигурање;
 9. такса за издавање визе у износу од АУД 103.00 за визу Ц, односно АУД 53.00 за визу Д.

Као доказ о разлозима за дужи боравак, уз захтев за издавање визе Д подноси се следећа докуметација:

1. ЗАПОШЉАВАЊЕ: а) извод о регистрацији правног лица, привредног друштва, спортског клуба, или савеза или предузетника у Р. Србији; б) уговор о раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање странце у Р. Србији.

2. ШКОЛОВАЊЕ, СТУДИРАЊЕ, МЕЂУНАРОДНА РАЗМЕНА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, СТРУЧНА ПРАКСА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД: а) потврда о упису у акредитовану основну, средњу или високошколску образовну установу; б) извод о регистрацији правног лица у РС; ц) потврда о организацији стручне праксе и специјализације; д) извод о регистрацији научно-истраживачке организације и уговор закључен са научно-истраживачком организацијом.

3. СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ: (супружник је држављанин Р.Србије) а) извод из МКВ, не старији од 6 месеци б) у случају ванбрачне заједнице, уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете - извод из МКР за дете.

4. ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ: а) извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Р. Србији б) уговор о раду или писмо цркве/верске заједнице којим се наводи да је странац ангажован као свештеник или верски службеник.

5. ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА: а) решење о регистрацији здравствене установе у Р. Србији; б) допис здравствене установе којим се наводи место и потребан период лечења; ц) решење о регистрацији установе социјалне заштите у Р. Србији.

6. ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА: а) извод из листа непокретности (власнички лист); б) оверен купопродајни уговор; ц) уговор о поклону; д) оставинско решење или судска пресуда.

Такса и трошкови издавања визе се плаћају у готовини или банковним чеком, поштанском уплатницом (money order) на име "Embassy of the Republic of Serbia".

Важна информација:

 • Захтев за издавање визе треба поднети најмање 4 (четири) недеље пре планираног путовања. Визе се издају након добијања сагласности од стране надлежног органа Републике Србије.
 • Страни држављани морају да пријаве своје место боравка (са својим домаћинима) у локалној полицијској станици Министарства унутрашњих послова у року од 24 сата од доласка у Србију.
 • Малолетна деца која путују с једним родитељем требало би да имају писану сагласност родитеља који не путује, а у случају да путују са трећим лицима потребна је писана сагласност оба родитеља.
 • Приликом уласка у Републику Србију може се унети неограничена сума новца у страној валути а сав новац изнад 10,000 евра треба пријавити при уласку у земљу. Потврда о пријављеном новцу је потребна да би се тај новац могао изнети из земље. Количина новца који се износи из земље не може бити већа од оне која је унета. Прочитајте додатна обавештења о царини.

За додатне информације о визном режиму погледајте сајт Министарства спољних послова Републике Србије

Ако сте држављанин Србије и желите да знате да ли вам је за путовање у неку страну земљу потребна виза, молимо проверите ОВДЕ.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари