| |     ћирилица | english  
Naslovna
PODACI ZA KONTAKT

Poštovani,

U cilju unapređenja komunikacije, međusobnog informisanja i ukupne saradnje u narednom periodu sa Ambasadom Republike Srbije u Australiji, pozivam sve, naglašavam, sve – bez izuzetaka – organizacije, klubove, škole, biblioteke, muzeje, sportske klubove, fondacije, udruženja, crkvene opštine, političke partije, humanitarne organizacije, privredne komore, udruženja boraca … (jednim imenom: organizacija) u Australiji i na Novom Zelandu koje su formirane, registrovane i funkcionišu po principu pretežnog okupljanja pripadnika Srpske zajednice ili realizuju svoje aktivnosti unutar Srpske zajednice u Australiji ili Novom Zelandu, da se jave Ambasadi i dostave podatke za kontakt radi obostrano lakše buduće komunikacije.

Od koristi bi nam bili sledeći podaci:
Ime (naziv) organizacije (podatak iz evidencije o registraciji kod nadležnog organa u Australiji ili Novom Zelandu)
- Poštanska adresa organizacije
- E-mail adresa
- Telefon, mob. tel, faks
- Internet (web) adresa (eventualno adrese na društvenim mrežama: Facebook i Twitter)
- Ime i prezime lica koje rukovodi organizacijom ili koordinira njen rad
- Ime i prezime lica za kontakt (sa podacima za kontakt, ako su različiti od već navedenih: e-mail, telefon, mob.tel.)

Podatke možete dostaviti elektronskom poštom na e-mail adresu:  embassy.canberra@serbia.org.au i office.embassy@serbia.org.au, ili na fax broj: +61 2 6290 2631.  Radi pojednostavljenja postupka dostave podataka možete koristiti i obrazac (PREUZMI OVDE).

U proteklom periodu je, naime, postalo vidljivo da evidencije kojom raspolažu DKP Srbije u Australiji, nisu potpune i ažurne, da je znatan broj organizacija prestao da postoji i da je naša komunikacija, većim delom i zbog toga, bila znatno ispod mogućnosti i realnih potreba.

Zbog toga je zaista od velike važnosti da ubuduće imamo ažurne podatke kako bi smo znatno unapredili našu komunikaciju i kako bi smo vam pre svega učinili lakše dostupnim što više korisnih informacija. Ambasada će prikupljene podatke za kontakt koristiti isključivo u napred navedene svrhe.

U slučaju da su vam potrebna dodatne informacije, molimo da nam se obratite.


S poštovanjem,

Ambasador
Miroljub Petrović


Verzija za štampu
Dijaspora
PODACI ZA KONTAKT
BRZI ODGOVORI
O dijaspori
Klubovi
Dopunska nastava
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali